Denna kurs läses under fjärde terminens andra hälft. Registrering till kursen görs genom mina studier vid  terminens början.  Ta kontakt med Sociologiska institutionens studentexpedition om du saknar registrering.

 

Kursens innehåll

Kursen består av delkurserna Rekrytering, Utveckling och Omställning och ges i samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Delkursen Rekrytering kombinerar forskning om rekrytering med exempel på metoder och arbetssätt inom området. Sociologiska institutionen har huvudansvaret för delkursen. Delkursen Utveckling kombinerar forskning om utveckling med praktiska fall från olika organisationer. Institutionen för pedagogik och didaktik har huvudansvaret för delkursen. Delkursen Omställning kombinerar forskning om omställning med konsekvenser av omställning för individ, organisation och samhälle. Psykologiska institutionen har huvudansvaret för delkursen.

De tre ingående institutionerna medverkar i undervisningen inom samtliga delkurser. På alla delkurser medverkar dessutom externa föreläsare med särskilt kompetens inom området.

Kursen Personalarbete examineras med en delkursgemensam examination, där examinationsuppgifter från resp. delkurs läggs upp på Mondo. 

Rekrytering

Sociologiska institutionen har kursansvaret för delkursen.

Länk till schema V18

Rekrytering V18 (425 Kb) (pdf)

Utveckling

Pedagogiska institutionen har kursansvaret för delkursen

Länk till schema för H17
Studiehandledning Utveckling H17 (511 Kb) (pdf)
Studiehandledning Utveckling H17 (511 Kb) (pdf)

Omställning

Psykologiska institutionen har kursansvaret för delkursen  

Länk till schema via fastreg.