Denna kurs läses under fjärde terminens andra hälft. Registrering till kursen görs genom mina studier vid  terminens början.  Ta kontakt med Sociologiska institutionens studentexpedition om du saknar registrering.

Kursens innehåll

Kursen består av delkurserna Rekrytering, Utveckling och Omställning och ges i samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Delkursen Rekrytering kombinerar forskning om rekrytering med exempel på metoder och arbetssätt inom området. Sociologiska institutionen har huvudansvaret för delkursen. Delkursen Utveckling kombinerar forskning om utveckling med praktiska fall från olika organisationer. Institutionen för pedagogik och didaktik har huvudansvaret för delkursen. Delkursen Omställning kombinerar forskning om omställning med konsekvenser av omställning för individ, organisation och samhälle. Psykologiska institutionen har huvudansvaret för delkursen.

De tre ingående institutionerna medverkar i undervisningen inom samtliga delkurser. På alla delkurser medverkar dessutom externa föreläsare med särskilt kompetens inom området.

Kursen Personalarbete examineras med en delkursgemensam examination, där examinationsuppgifter från resp. delkurs läggs upp på Athena.  Från H18 används lärplattformen Athena ( itslearning) istället för Mondo.

Rekrytering

Sociologiska institutionen har kursansvaret för delkursen.

Länk till schema V19

Rekrytering V19 (386 Kb) (pdf)

Utveckling

Pedagogiska institutionen har kursansvaret för delkursen

Länk till schema H18
Personalarbete, Utveckling (5hp) (756 Kb) (pdf)

Omställning

Psykologiska institutionen har kursansvaret för delkursen  

Länk till schema H18