Studenter vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling
Studenter vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Utbildningen är ett samarbete mellan tre institutioner: 

Dessutom medverkar Juridiska institutionen.

Tanken med programmet är att du ska få en bred bas och samtidigt en hemvist i ett ämne. Det innebär att du börjar med att läsa ett beteendevetenskapligt basår som är gemensamt för alla. Därefter väljer du ett av de här huvudämnena: pedagogik, psykologi eller sociologi som du tar en kandidatexamen i. Dessutom ingår kurser i ekonomi och juridik.

PAO-programmet leder fram till en kandidatexamen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Efter studier på kandidatprogrammet är du behörig att söka till Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp.

Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, 180 hp (SPERK)

Masterprogram i personal, arbete och organisation, 120 hp (SPERO)