Masterprogrammet i Personal, Arbete och Organisation (PAO) är ett tvärvetenskapligt program för dig som har ett intresse för eller är verksam inom personalarbete, arbetsmarknad eller organisation. Målet är att utbilda kvalificerade beteendevetare med god kompetens inom personalekonomi och arbetsrätt.

  • Utbildningen utmynnar i masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Masterprogrammet erbjuds i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Juridiska institutionen.

  • År 1 består av ett obligatoriskt basår som omfattar en tvärvetenskaplig introduktionskurs om 15 hp där institutionerna gemensamt utforskar området samt därpå följande kurser om 7,5 hp i juridik, 7,5 hp i pedagogik, 15 hp i psykologi samt 7,5 hp i sociologi och 7,5 hp personalekonomi.
  • År 2 läser studenterna fördjupning inom det huvudområde där studenten har sin kandidatexamen pedagogik, psykologi och sociologi.

Undervisningsspråk är i huvudsak engelska men vissa kurser kan komma att ges på svenska. 

Sociologiska institutionen är värd för programmet.