Masterprogrammet är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen samt Juridiska institutionen och enheten för Arbetsmarknadskunskap (AKPA).

  • År 1 består av ett obligatoriskt basår som omfattar en tvärvetenskaplig introduktionskurs om 15 hp där institutionerna gemensamt utforskar området samt därpå följande kurser om 7,5 hp i juridik, 7,5 hp i pedagogik, 15 hp i psykologi samt 7,5 hp i sociologi och 7,5 hp personalekonomi.
  • År 2 består av fördjupande ämnesstudier på avancerad nivå inom det huvudområde där studenten har sin kandidatexamen, det vill säga något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi. Vid annat huvudområde än det som utgör kandidatexamen görs en särskild bedömning av institutionen som ger huvudområdet.

Utbildningen utmynnar i masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

 

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, eller motsvarande, innefattande ett examensarbete om 15 hp samt kurs i arbetsrätt 7,5 hp. Om student har examen i annat huvudområde än pedagogik, psykologi eller sociologi görs en särskild behörighetsbedömning. Engelska 6 och Svenska 3.

Ansökan

Programmet startar på höstterminen och ges på helfart eller halvfart.

Läs mer och ansök till programmet