Antalet platser per ämne är anpassat till antalet antagna vid studiestarten. De studenter som är antagna till PAO vid Stockholms universitet och är inne på sin fjärde termin får välja i första hand. Studenter som beviljats byte av studieort och studenter som läser terminerna i en annan ordning får välja i andra hand.

Inför påbörjandet av ämnesfördjupningen på termin 5 och 6 ska Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 högskolepoäng vara helt klar.

Termin 5-6

Fördjupade studier i huvudområde innefattande examensarbete om 15 hp.

Pedagogik som huvudområde
Termin 5: Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG210)
Termin 6: Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG310)

Psykologi som huvudområde
Termin 5: Psykologi II - kurspaket (PS22KP)
Termin 6: Metod och statistik (PS3101)
Termin 6: Självständigt arbete i Psykologi för kandidatexamen (PAO) (PS3301)

Sociologi som huvudområde
Termin 5: Sociologi: Personal, arbete, organisation II (SOD200)
Termin 6: Sociologi: Personal, arbete, organisation III (SOD300)