Sociologiska institutionen

Tina Forsberg, forskare, vik universitetslektor. PAO-samordnare. Universitetsvägen 10 B, plan 9, Rum B 946, e-post: tina.forsberg(a)sociology.su.se.

Institutionen för pedagogik och didaktik

Camilla Thunborg, universitetslektor, programansvarig för PAO. Frescativägen 54, rum 2422, tel: 08-16 3929, e-post: camilla.thunborg@edu.su.se. Hemsida: http://su.avedas.com/converis/person/2951

Psykologiska institutionen

Erik Berntson, docent, universitetslektor, bitr. studierektor (PAO). Frescati Hagväg 14, rum 337, tel: 08-163683, e-post: erik.berntson@psychology.su.se. Hemsidor: http://w3.psychology.su.se/staff/ebn/http://su.avedas.com/converis/person/279