Vad kan jag jobba med som personalvetare?

Efter programmet kan du söka jobb inom ett brett yrkesområde. Generellt är det många personalvetare som jobbar som konsulter, inom personalrekrytering och som startar eget företag.

En hel del av våra alumner arbetar inom privat verksamhet, som utredare inom både statlig och privat verksamhet eller senare som personalchefer med utvecklingsfrågor.

Exempel på titlar på jobb du kan söka: HR-assistent, HR-generalist, konsultchef, HR-chef och HR-businesspartners. Nyckelord i platsannonser kan vara till exempel: search (hitta rätt person för jobbet), bemanning, HR-support och rekrytering,

Var jobbar en personalvetare?

Du kan till exempel jobba på traditionella personalavdelningar, som egenföretagare och inom bemanningsbranschen.

I princip alla större organisationer – företag, myndigheter, kommuner, landsting och intresseorganisationer – har någon typ av personalavdelning. Om du vill söka jobb på en sådan är det bra att ha gått PAO-programmet.

Finns det någon koppling till arbetslivet inom PAO-programmet?

Du som har gått programmet är behörig att söka vår praktikkurs. Där får du under 50 arbetsdagar prova på arbetslivet, vanligtvis den typen av HR-arbete som förekommer på en personalavdelning.

Vi har också en aktiv studentförening, Stockholms Universitets Personalvetarförening, SthlmUP som tar många initiativ på den här fronten. Föreningen ordnar varje år en personalvetardag, som är en arbetsmarknadsdag för våra studenter. Dessutom har studentföreningen ett samarbete med Jusek, som innebär att du kan få en mentor ute i arbetslivet under det sista året på programmet.

Vi bjuder också in externa experter, som professionella rekryterare, att föreläsa på själva utbildningen.

Här annonserar vi ut lediga extra- och heltidsjobb riktade till våra studenter - och här hittar du aktuella praktikplatser.