PAO

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PAO

Vill du ta emot en av våra PAO-studenter för att göra praktik?

Under delkursen Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, får studenterna möjlighet att integrera sina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter genom en praktik som omfattar 40 dagar. Delkursen ges varje termin inom ramen för kursen HR i teori och praktik. Är du intresserad av att erbjuda en praktikplats?

Samarbeten

Centrum för global HRM

Institutionen för pedagogik och didaktik samarbetar med Centrum för global HRM, Göteborgs universitet. CGHRM fungerar som en mötesplats och kunskapsbank för HRM-relevanta ämnen. Centret bjuder in till öppna seminarier och nätverksträffar där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts. 

Athena
Mitt universitet.