PAO

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PAO

Välkommen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Dessutom medverkar AKPA, Juridiska institutionen och Kungliga Tekniska högskolan, KTH, i utbildningen.

Vill du ta emot en av våra PAO-studenter för att göra praktik?

Under kursen Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, gör studenterna praktik som omfattar 50 dagar. Kursen ges varje vårtermin och kräver en avslutad PAO-utbildning. Är du intresserad av att erbjuda en praktikplats?

Mondo
Mitt universitet.

SUDA and Stockholm University in social mediaSUDA on Facebook Universitetet på Instagram Stockholm University on Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube