Välkommen som student hos oss! Här hittar du viktig information till dig som är student vid PAO-programmet vid Stockholms universitet.

Behörighet och anmälan

För antagning krävs särskild behörighet, vilket innebär att du utöver grundläggande behörighet ska ha kunskaper motsvarande:

  •  Matematik C eller Matematik 3b alt 3c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2

(Områdesbehörighet 4 eller A4 med undantag för Engelska B eller Engelska 6)

Betyget i vart och ett av dessa ämnen ska vara lägst Godkänd/3.

Antagning sker både till höst- och vårtermin. Ansökan gör du på www.antagning.se. Ytterligare information hittar du i Stockholms universitets utbildningskatalog.

Upprop - tacka ja till din plats (nya studenter)

Som ny student gäller det att du tar din plats i anspråk om du är antagen till programmet. Detta gör du genom att delta på ett upprop.

Uppropet HT22 kommer att vara digitalt via Zoom. Genom att närvara på det digitala uppropet som hålls måndagen 22 augusti klockan 15:00 via Zoom tar du din plats i anspråk. Om du inte deltar går din plats till annan sökande. Mer information inklusive länk till det digitala uppropet skickas ut i ett välkomstmail under första veckan av augusti 2022. Efter det obligatoriska uppropet blir du registrerad på programmet.

Inför det digitala uppropet är det viktigt att du har en fungerande mikrofon samt stabil internetuppkoppling. Läs gärna mer om Zoom under rubriken "E-mötestjänsten Zoom".

Reservantagning: Om det finns platser kvar efter ordinarie upprop 22 augusti kommer reserver att kallas via e-post.

Registrering (för studenter inom programmet)

Vid varje termins början ska du registrera dig på de kurser som du ska läsa under kommande termin. För studenter som redan läser programmet är webbregistreringen HT22 öppen 15-22 augusti med undantag för Sociologiska institutionens kurser som stänger 21 augusti. OBS! Se exakt vad som gäller för din kommande termin i välkomstmailet du får när du är antagen (juli 2022).
Du webbregistrerar dig på: Ladok för studenter.
 

Tentamen

Anmäl dig genom Ladok för studenter senast en vecka innan tentan. Om du inte hittar ditt tentamenstillfälle eller behöver tentera på äldre litteratur ska du kontakta studieadminisn vid den institution som delkursen ges. 

Viktigt att tänka på!

  • Under tentamen ska mobiltelefoner vara avstängda och förvaras i din jacka eller väska vilka skall hängas på anvisad plats, vanligtvis längs med tentamenslokalens sida. Om du saknar någonstans att förvara din mobiltelefon så lämna in den till skrivvakten. Att bära mobiltelefonen på sig under en salsskrivning kan anses som att ha tillgång till otillåtet hjälpmedel och kan leda till avstängning från undervisningen.
  • Ingen får lämna skrivsalen inom 30 minuter från skrivtidens början.
  • Ingen släpps in senare än 30 minuter efter skrivtidens början.
  • Du måste kunna legitimera dig med fotolegitimation.

Mer detaljerade regler finns i Stockholms universitets Regler för tentamensskrivning