Behörighet

För antagning krävs särskild behörighet, vilket innebär att du utöver grundläggande behörighet ska ha kunskaper motsvarande:

  • Matematik C eller Matematik 3b alt 3c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2

(Områdesbehörighet 4 eller A4 med undantag för Engelska B eller Engelska 6)

Betyget i vart och ett av dessa ämnen ska vara lägst Godkänd/3.

Urvalskriterier

Studieplatserna fördelas enligt följande: betyg 67%, högskoleprov 33%.

Anmälan

Antagning sker både till höst- och vårtermin. Ansökan görs via antagning.se.

Mer information och länk till ansökan hittar du här!

Registrering

Vid varje termins början ska du registrera dig vid den institution där du ska läsa. Observera att registreringen till termin 1 görs direkt av Sociologiska institutionen efter det obligatoriska upprop som alla antagna till programmet kallas till. Vid terminsstarten på termin 2, till kursen i Personalvetenskap på termin 3 och kursen Personalarbete på termin 4 gör du en web-registrering hos Sociologiska institutionen.

Information om hur det går till får du till din mejl och informationen finns också tillgänglig vid terminsstart på denna hemsida. Web-registreringen äger rum strax innan terminen börjar. När det gäller kurser som läses vid KTH, Juridicum och AKPA får du i samband med kursstart informatiom om hur du går tillväga för att registrera dig på dessa kurser.

Skulle du efter registreringen ändra dina planer och inte gå kursen du registrerat dig på ska du så snart som möjligt meddela studievägledaren (alternativt studentexpeditionen). Detta är i synnerhet viktigt på termin 1 eftersom tidiga avhopp av antagna studenter kan bereda plats för reserver. Någon annan kan få glädje av den plats du inte vill ha!

Sedan sommaren 2010 är terminsavgiften till Studentkåren frivillig. Se mer om detta på www.sus.su.se.