Här hittar du viktig information till dig som är student på PAO-programmet vid Stockholms universitet.

 

Att ansöka om tillgodoräknande

Du kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.

Om du avser att göra ett stort antal tillgodoräknanden, inom ett utbildningsprogram, rekommenderas du att först ta kontakt med studievägledningen för hjälp med din ansökan.

Du ansöker om tillgodoräknande hos den institutionen där kursen, eller kurserna du vill tillgodoräkna ges:

 

 

Behörighet och anmälan

För antagning krävs särskild behörighet, vilket innebär att du utöver grundläggande behörighet ska ha kunskaper motsvarande:

  •  Matematik C eller Matematik 3b alt 3c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2

(Områdesbehörighet 4 eller A4 med undantag för Engelska B eller Engelska 6)

Betyget i vart och ett av dessa ämnen ska vara lägst Godkänd/3.

Antagning sker både till höst- och vårtermin. Ansökan gör du på antagning.se. Information hittar du här: Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation.

 

Antagen till PAO-programmet

Om du har blivit antagen till utbildningen eller fått en reservplats måste du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på antagning.se där du också tackar nej till de utbildnings- eller reservplatser du inte är intresserad av.

 

Upprop och registrering för nya studenter på PAO

Studenter på Kandidatprogrammet i Personal, arbete och organisation (PAO), har ett obligatoriskt upprop, information om det skickas ut i välkomstbrevet i god tid innan terminsstart.

 

Registrering (för studenter inom programmet)

Vid varje termins början ska du registrera dig på de kurser som du ska läsa under kommande termin. För kurser som ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik är webbregistreringsperioden 4-9 januari. För övriga kurser, vänligen se informationsmail som skickas ut innan terminsstart.

 

Studentexpeditioner

 

Studieuppehåll och studieavbrott

Om du vill göra ett uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll till den institution som ger programmet eller kursen. I din ansökan ska du ange skälen till att du vill göra ett studieuppehåll. Du kan då beviljas återkomst i studierna efter studieuppehållet. Om du inte beviljas studieuppehåll kan du överklaga beslutet. Det är viktigt att du gör en ansökan om du avser att ta ett studieuppehåll. Utan ansökan får du endast fortsätta dina studier i mån om plats. Se respektive institution för mer information om hur du anmäler studieuppehåll. 

Ett studieavbrott är ett definitivt avbrott av studierna. Det innebär att du inte kommer att slutföra studierna på programmet och avsäger dig din utbildningsplats. Se respektive institution för mer information om hur du anmäler studieavbrott.

 

Studievägledning

 

Studera utomlands

Nedan hittar du information och kontaktinformation till våra internationella utbyteskoordinator på våra tre inriktningar: