Kursen ”HR i teori och praktik 30 hp”, ligger i termin 4 på Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation. I kursen ingår en valbar delkurs om 15 hp: Personalvetenskaplig integration med praktik eller Personalvetenskaplig integration med case. Båda avser att integrera teori med praktik, men på olika sätt. Du som läser termin 3 kommer att bjudas in till ett informationstillfälle under mitten av terminen. 

Är du intresserad av att göra praktik?

Om du är intresserad av delkursen Personalvetenskaplig integration med praktik finns det ett antal steg du måste beakta. Om du är intresserad av Personalvetenskaplig integration med case finner du information om på kurssidan i utbildningskatalogen – och du behöver inte göra något för att bli antagen.

Att tänka på inför valet är att Personalvetenskaplig integration med praktik består av kursuppgifter och seminarier parallellt med en praktikperiod omfattande 40 arbetsdagar. Praktiken ska göras vid en arbetsplats inom ett HR-relevant område. Praktikplatsen ska erbjuda dig en introduktion motsvarande den som normalt ges till en nyanställd HR-medarbetare och det är också viktigt att arbetsuppgifterna blir alltmer kvalificerade i takt med att du lär dig arbetet. Arbetsuppgifterna bör därmed inte vara för snäva och enformiga. Ledordet är att söka efter en "drömarbetsplats". 

Kom ihåg att kursen syftar till att integrera teori med praktik genom reflektionstillfällen på seminarier och genom arbete med kursuppgifter. Under kursen ska du arbeta med HR-teman där du självständigt utforska teman på praktikplatsen genom att självständigt söka relevanta teorier och aktuell forskning och kritiskt analysera dessa teman med hjälp av teorier och aktuell forskning. Det är en fördel att du även presentera och diskutera analysen på den aktuella praktikplatsen.

Det är du som student som ansvarar för att anordna praktikplats som institutionen godkänner.

Praktikperioden är förlagd under andra halvan av terminen:
För vårterminen 2024 är perioden 21 mars - 2 juni. 
För höstterminen 2024 är perioden 4 november - 19 januari 2025. 
 

Kvinna som sitter på en bänkrad ler mot kameran. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

För studenter som planerar att göra praktik HT24

Vid önskan om praktik är det denna blankett som ska fyllas i tillsammans med praktikplatsen:  Praktiköverenskommelse 2024 (418 Kb)

Observera att praktikplatsen behöver mejla in praktiköverenskommelsen för godkännande senast 15 september för höstterminen 2024 (be att kontaktperson även cc:ar dig i mejlet så att du vet att ansökan är inskickad i tid).

Senast 30 september får du och din praktikhandledare ett mejlutskick om godkännande av praktikplats. Om det inte inkommer någon praktiköverenskommelse för godkännande i tid förväntas du läsa delkursen Personalvetenskaplig integration med case istället.

Välkommen att kontakta oss vid frågor på: praktik@pao.su.se

Intresseanmälningar för att ta emot praktikant

Vi tar gärna emot intresseanmälningar från företag, organisationer och stiftelser inom offentlig, privat och ideell sektor som bedömer sig kunna erbjuda praktikplatser med kvalificerade arbetsuppgifter för studenter inom programmet. Välkommen att kontakta oss vid frågor och intresseanmälningar på: praktik@pao.su.se.

Vill du ta emot en av våra PAO-studenter för att göra praktik? - Läs mer!

 

Vanliga frågor och svar

Får jag använda min nuvarande arbetsplats som praktikplats?

Det finns ingenting som hindrar att du gör praktik på din nuvarande arbetsplats, förutsatt att du inte tar emot lön. Att göra praktik på sin nuvarande arbetsplats kan innebära en risk att du är för involverad eller beroende av din arbetsplats så att du har svårt att distansera dig vilket kan påverka ditt lärande under kursen. För att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt under praktiken är det bra med viss distans till dina vanliga arbetsuppgifter, exempelvis att du gör praktik på annan avdelning etc.

Kan man sprida ut praktikens dagar över en längre period än 40 arbetsdagar?

Nej, det går inte. Kursen heter Personalvetenskaplig integration med praktik, vilket innebär att du under kursen ska arbeta med fördjupningsuppgifter och reflektera över vad som händer under praktiken i relation till teori. Detta gör att det inte går att sprida ut praktiken över tid utan att arbete med kursuppgifter görs parallellt med deltagande på praktikplats och kontinuerligt redovisas.

När ges delkursen Personalvetenskaplig integration med praktik, eller Personalvetenskaplig integration med case?

Delkursen ges i termin 4 under period C-D, och beroende på om du läser den på höst eller vårterminen så är det olika datum. Se terminstider och periodindelning, Stockholms universitet.

Får man praktisera på annan ort?

Det finns ingenting som hindrar att du gör praktik i annan stad. Hälften av seminarierna är på zoom och hälften på campus. I vissa fall kan det vara ok att delta på zoom på fler seminarier om praktikplatsen är belägen med längre avstånd – kontakta kursansvarig för att stämma av.

Hur ser undervisningen ut för praktikkursen?

I perioden som kursen pågår är det 40 dagars deltagande på praktikplatsen samt ca 10 dagar för självstudier och seminarier. Huvudprincipen är fyra dagar/vecka på praktikplatsen och 1 dag/vecka med heltid för arbete med kursuppgifter, deltagande i seminarier. Notera att viss tid på praktikplatsen går åt till kursuppgifter.

Får man göra praktik utomlands?

Det finns i viss mån möjlighet att söka praktikplats utomlands. Precis som när du söker praktikplats i Sverige så söker du på egen hand. 

Har man försäkring när man gör praktik utomlands? 

Inom EU/EES/Schweiz ska man som student, i första hand, använda det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet ger rätt till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård enligt samma villkor och till samma kostnad som de som är försäkrade i det landet. Kortet är gratis och beställs från Försäkringskassan

Efter avstämning kan institutionen teckna en enskild försäkring via Kammarkollegiet. Maila praktik@pao.su.se i god tid innan avresa så hjälper vi till med en sådan försäkring.