Randstad rekryterar en student för ett examensarbete på AstraZeneca. 

Exjobbet är antingen 15 eller 30 hp med start i september 2023.

Mer information finns i annonsen: https://www.randstad.se/jobb/examensarbete-hos-health-wellbeing-astrazeneca-sodertalje_sodertalje-kommun_201431339/