Centrum för global HRM vänder sig till både forskare och yrkesverksamma inom HR och personalledning, och vill bidra till kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Centret bjuder in till öppna seminarier och nätverksträffar där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts. Dessa seminarier har kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta.

Klicka på länken för att få veta mer om CGHRM