Utbildningens upplägg för dig som inledde programmet VT20 och tidigare.  

Termin 1-2

Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation (PEPAO1), 60 hp

Termin 3

Personalvetenskap, 30 hp

Termin 4

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet 15 hp
Personalarbete, 15 hp

Termin 5-6

Fördjupade studier i huvudområde innefattande examensarbete om 15 hp.

Pedagogik som huvudområde
Termin 5: Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp
Termin 6: Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp

Psykologi som huvudområde
Termin 5: Psykologi II med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp
Termin 6: Psykologi III med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp

Sociologi som huvudområde
Termin 5: Sociologi: Personal, arbete, organisation II, 30 hp
Termin 6: Sociologi: Personal, arbete, organisation III, 30 hp