Från och med HT 2012 ges inom PAO-programmet kursen Personalvetenskap, 30 hp. Kursen består av ett antal delkurser som ges i samarbete med KTH, lärare vid Företagsekonomiska institutionen och AKPA på SOFI. Den nya kursen består av följande delkurser:

1. Industrial Management (Industriell ekonomi), 6 hp

Läs mer om kursen

2. Personalekonomi, 9 hp

Läs mer om kursen

3. Löner, lönestruktur och lönebildning, 7,5 hp

Läs mer om kursen

4. Personalarbete I: Professionella samtal, 7,5 hp

Läs mer om kursen