Kursen ger en förståelse för hur löner, löneskillnader och lönebildning analyseras inom nationalekonomi och sociologi. Den kommer att behandla grundläggande begrepp och teorier kring löner och löneskillnader inom arbetsmarknadsekonomin samt olika modeller för lönebildning/löneförhandling inom sociologin.

Kursen ges av AKPA, Institutet för social forskning. Kursansvarig Charlotta Magnusson

Anvisningar och schema hittar du på AKPA:s sida