Terminsstart

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PAO
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Terminsstart

Kontakt

Vid frågor kontakta respektive institution

Sociologiska institutionen
Studievägledare: 08-16 3190
Se mailadress till studentexpeditionen nedan.
Studentexpeditionen: 08-16 1285
studentexp@sociology.su.se

Institutionen för pedagogik och didaktik
Programansvarig institution fr.o.m. HT20
Studievägledare: 08-16 3740
studievagledare@edu.su.se
tbildningsadministratör:
Marcus Bigert
marcus.bigert@edu.su.se

Psykologiska institutionen
Studievägledare: 08-16 3902
Kandidatprogrammet i PAO: stvl-grund@psychology.su.se
Masterprogrammet i PAO: study-master@psychology.su.se
Studentexpedition: 08-16 3832
studieadmin@psyochology.su.se