Sociologiska institutionens studentexpedition

Sociologiska institutionens studentexpedition ligger i rum B980 (plan 9 i B-huset, Södra huset).

Här hittar du aktuella öppettider.

Studentexpeditionen har hand om rapportering av studieresultat på de delkurser Sociologiska institutionen ansvarar för, registrering av de studerande vid institutionens kurser och PAO:s termin 1, 2 samt Personalarbete på termin 4.

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik ligger på Frescativägen 54 (plan 4), bakom Naturhistoriska riksmuseet. Du hittar karta och vägbeskrivning på www.edu.su.se. Institutionen för pedagogik och didaktik har ingen studentexpedition utan man kontaktar någon av personerna nedan:

Utbildningsdministratör:
Marcus Bigert
E-post: marcus.bigert@edu.su.se

Studievägledare:
Nikolaj Jacobsen
E-post: nikolaj.jacobsen@edu.su.se
Tfn: 08-120 763 19

Psykologiska institutionens studentexpedition

Psykologiska institutionen ligger i Frescati Hage. 

Här hittar du mer info och öppettider.