Är du intresserad av att göra praktik?

Om du är intresserad av att göra praktik i programmet finns det ett antal steg du måste beakta. Om du inte är intresserad av att göra praktik finner du information om case-kursen på kurssidan i utbildningskatalogen.

Att tänka på inför valet är att ”personalvetenskaplig integration med praktik” består av en sammanhängande praktikperiod motsvarande 40 arbetsdagar vid en arbetsplats inom ett HR-relevant område. Praktikplatsen ska ge studenten en introduktion motsvarande den som normalt ges till en nyanställd HR-medarbetare och det är också viktigt att arbetsuppgifterna blir alltmer kvalificerade i takt med att studenten lär sig arbetet. Arbetsuppgifterna ska därmed inte vara för snäva och enformiga. Ledordet är att söka efter en "drömarbetsplats".

Praktikperioden är förlagd under andra halvan av terminen. För höstterminen 2022 är perioden 31 oktober - 15 januari. För vårterminen 2023 är perioden 21 mars - 4 juni. Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats som institutionen godkänner.

Under kursen ska studenter fördjupa sig i några centrala teman som de självständigt får utforska på praktikplatsen genom att självständigt söka relevanta teorier och aktuell forskning och kritiskt analysera dessa teman med hjälp av teorier och aktuell forskning samt presentera och diskutera analysen på den aktuella praktikplatsen. För studenten innebär detta att innehåll och teman från föregående delkurser på terminen samt nya teman knyts till och fördjupas i anknytning till praktiken, exempelvis via kontinuerliga avstämningsmöten med kursens handledare via zoom.

Kvinna som sitter på en bänkrad ler mot kameran. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

För studenter

För studenter som planerar att göra praktik VT23

Om det inte har inkommit någon praktiköverenskommelse för godkännande senast 15 januari förväntas du läsa delkursen Personalvetenskaplig integration med case istället.

30 januari kommer ett utskick göras om godkännande av praktiköverenskommelse. Därefter släpps ni in på athenasidan Personalvetenskaplig integration med praktik där mer information kommer framöver publiceras där.

Välkommen att kontakta oss vid frågor på: praktik@pao.su.se

För studenter som planerar att göra praktik HT23

Vid önskan om praktik är det denna blankett som ska fyllas i tillsammans med praktikplatsen:  Praktiköverenskommelse (2103 Kb)

Observera att praktikplatsen måste komma in med praktiköverenskommelsen för godkännande senast 15 september för höstterminen. Senast 30 september kommer ett utskick göras om godkännande av praktikplats. Om det inte inkommer någon praktiköverenskommelse för godkännande i tid förväntas du läsa delkursen Personalvetenskaplig integration med case istället.

Välkommen att kontakta oss vid frågor på: praktik@pao.su.se

Intresseanmälningar för att ta emot praktikant

Vi tar gärna emot intresseanmälningar från företag, organisationer och stiftelser inom offentlig, privat och ideell sektor som bedömer sig kunna erbjuda praktikplatser med kvalificerade arbetsuppgifter för studenter inom programmet. Välkommen att kontakta oss vid frågor och intresseanmälningar på: praktik@pao.su.se.

Vill du ta emot en av våra PAO-studenter för att göra praktik? - Läs mer!

 

FAQ (Frågor och svar)

Får jag använda min nuvarande arbetsplats som praktikplats?
Det finns ingenting som hindrar att du gör praktik på din nuvarande arbetsplats, förutsatt att du inte tar emot lön. För att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt under praktiken är det bra om du kan distansera dig till arbetsplatsen. På praktikplatsen ska du också ha en handledare som ska bidrar med information och som du kan diskutera olika uppgifter med under väg. Det kan ju innebära en risk att du är för involverad eller beroende av din arbetsplats så att du har svårt att distansera dig vilket kan påverka ditt lärande under kursen.

Hoppas att detta bidrar till dina fortsatta funderingar över hur du ska göra. Du har ju också möjlighet att välja kursen Personalvetenskaplig integration med case där du får fördjupa dig i viktiga HR relaterade problem och analysera dessa

Kan man sprida ut praktikens dagar över en längre period än 40 arbetsdagar?
Kursen heter Personalvetenskaplig integration med praktik, vilket innebär att du under kursen ska arbeta med olika fördjupningsuppgifter och reflektera över vad som händer under praktiken i relation till teori. Detta gör att det inte går att sprida ut praktiken över tid utan att den ska göras i realtid och kontinuerligt redovisas.

När pågår Personalvetenskaplig integration med praktik, eller Personalvetenskaplig integration med case på temin 4?
Delkursen ges under period C-D pågår (som i sin tur ingår i HR i teori och praktik), och beroende på om du läser dem på höst eller vårterminen så är det olika datum. Se gärna termin och periodsindelningen på Stockholms universitets hemsida.

Får man praktisera på annan ort?
Det finns ingenting som hindrar att studenterna gör praktik i annan stad. Vi kommer att hålla reflektionstillfällena digitalt men däremot är det viktigt att studenterna kommer till campus, det innebär i så fall en gång var tredje vecka. Det borde de ha möjlighet att göra tycker jag.

Hur ser undervisningen ut för praktikkursen?
I perioden som kursen pågår är det runt 40 dagars renodlad praktik. Förutom det ingår det 10 obligatoriska undervisningsdagar. Redovisningen och slutrapporten hamnar utanför denna 40-dagarsperioden. Preliminärt schema kommer att publiceras inom kort.