Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Dessutom medverkar Juridiska institutionen och AKPA, i utbildningen.

Tanken med programmet är att du ska få en bred bas och samtidigt en hemvist i ett ämne. Det innebär att du börjar med att läsa ett beteendevetenskapligt basår som är gemensamt för alla. Därefter väljer du ett av de här huvudämnena: pedagogik, psykologi eller sociologi som du tar en kandidatexamen i. Dessutom ingår kurser i ekonomi och juridik.

PAO-programmet leder fram till en kandidatexamen i valt huvudämne med inriktning mot personal, arbete och organisation.

Ansök till programmet här!