För förfrågningar, mejla gärna: samordnare@pao.su.se

Institutionen för pedagogik och didaktik

Ulrika Bennerstedt (Institutionen för pedagogik och didaktik) 

Sociologiska institutionen

Charlotta (Lotta) Stern (Sociologiska institutionen)

Psykologiska institutionen

Claudia Bernhard-Oettel (Psykologiska institutionen)