Arbetsuppgifter under praktiken

Administrativa uppgifter :
1)Arbete med Personalhandbok - Arkivering, Policys, organisationsschema etc
2) Anställningsavtal
3) Exit samtal
4) KPI:er
5) Förberedelser inför ISO 9001

Träning & Utveckling:
1) Hjälpa till med vår E-learningsplattform
2) Hjälpa till att utforma utbildningar

Rekrytering:
1) Vara med inför intervjuer/utföra intervjuer
2) Tester

Lön
Bistå vid löneadministrativa uppgifter

Krävs inga förkunskaper utan vi hjälper till att vägleda studenten.

Övrigt: Förekommande arbete på en HR-avdelning

 

Kontakt

Anna Skoog, e-post: anna.skoog@berner.se