Notera att annonser som läggs ut på pao.su.se endast har granskats initialt och att det är upp till dig som student att avgöra huruvida arbetsplatsen erbjuder kvalificerade, och varierade arbetsuppgifter inom HR samt hyggliga villkor för att introduceras och delta i arbetspraktiken. Ett kriterium som pekar på en sådan praktikplats är att annonsen redogör för HR-avdelningen och erbjuder en blandning mellan operativa HR-uppgifter (mer vardagliga, återkommande) och strategiska HR-uppgifter (projekt, förändringsarbete med mera). En bra målsättning är att utgå från drömarbetsplatsen – den som du inte kan få direkt efter studierna – snarare än att hitta vilken praktikplats som helst. 

Kom ihåg att detta är en kurs som avser integrera teori med praktik. Räkna med 4 dagars praktik och 1 dag avsatt för självstudier eller seminarium per vecka. Totalt förväntas du delta på praktiken (40 praktikdagar enligt de arbetstider som organisationen har) och samtidigt genomföra studier (ca 10 dagar på heltid) genom kursuppgifter, seminarier och sökning av HR-litteratur.

Hur avgör du om praktikplatsen passar dig och kursen? 

Till att börja med så skapa dig en förståelse av organisationen och HR-avdelningen/HR-arbetet på organisationen samt angivna arbetsuppgifter. 

  • Beroende på din egna tidigare erfarenhet, målsättningar och förväntningar så skulle det kunna vara önskvärt att hamna på en stor, mellanstor eller mindre HR-avdelning, alternativt uppstartsbolag med få HR-roller (potential att vara med och etablera HR-processer/aktiviteter) eller bolag som erbjuder HR-tjänster till andra. 

Om beskrivningarna uppfattas relevant för dig så kan du boka tid för intervju. Huvudsakligen blir det i mötet med handledare eller intervjuare som du får bedöma praktikplatsens kvalitét och om dina behov som praktikant uppfylls. 

Rannsaka gärna dig själv under processen och fundera över: 

  • Vad har du för bild av HR-arbete och vilka HR-relaterade arbetsuppgifter/processer är du mest intresserad av att lära dig mer om? 
  • Hur pass självgående förväntas du vara hos denna organisation? Hur nära arbetar du praktikhandledaren?
  • Hur stor eller etablerad vill du att HR-avdelningen ska vara – kommer du få vara på en avdelning eller gå emellan? 
  • Vissa kursrelaterade uppgifter kommer utföras på praktiken – möjligheterna att observera, ”skugga”, intervjua varierar beroende på vilka sammanhang du har tillträde till.
  • Hur stora möjligheter till utveckling uppfattar du finns på praktikplatsen?
  • Att få tillträde till arbetsuppgifter och sammanhang, lära känna arbetskamrater och komma in i jobbet är som regel svårare om praktiken är mer på distans.