Vad kan jag jobba med som personalvetare?

Efter programmet kan du söka jobb inom ett brett yrkesområde. Generellt är det många personalvetare som jobbar som konsulter, inom personalrekrytering och som startar eget företag.
En hel del av våra alumner arbetar inom privat verksamhet, som utredare inom både statlig och privat verksamhet eller senare som personalchefer med utvecklingsfrågor.
Exempel på titlar på jobb du kan söka: HR-assistent, HR-generalist, konsultchef, HR-chef och HR-businesspartners. Nyckelord i platsannonser kan vara till exempel: search (hitta rätt person för jobbet), bemanning, HR-support och rekrytering,

Var jobbar en personalvetare?

Du kan till exempel jobba på traditionella personalavdelningar, som egenföretagare och inom bemanningsbranschen.
I princip alla större organisationer – företag, myndigheter, kommuner, landsting och intresseorganisationer – har någon typ av personalavdelning. Om du vill söka jobb på en sådan är det bra att ha gått PAO-programmet.

Finns det någon koppling till arbetslivet inom PAO-programmet?

Du som går på programmet har möjlighet att välja en praktikkurs i termin 4: Personalvetenskaplig integration med praktik 15 hp. Du får då möjlighet att under 40 arbetsdagar prova på arbetslivet, vanligtvis den typen av HR-arbete som förekommer på en personalavdelning.
Vi har också en aktiv studentförening, Stockholms Universitets Personalvetarförening, SthlmUP. Föreningen ordnar varje år en personalvetardag, som är en arbetsmarknadsdag för våra studenter. 
Vi bjuder också in externa experter, som professionella rekryterare, att föreläsa på själva utbildningen.

Användbara länkar