År 1

Termin 1
Introduktion till personal, arbete och organisation (PEAPAO), 15 hp
Arbetslivets juridik II – EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt (JU60FF), 7,5 hp
Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap (SO7420), 7,5 hp

Termin 2
Personalekonomi (SO7451), 7,5 hp
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer (PSMT32), 7,5 hp
Organisationspedagogik, lärande och ledarskap (PEA403), 7,5 hp
Ledarskapets psykologi (PSMT46), 7,5 hp

År 2

Fördjupande ämnesstudier på avancerad nivå inom det huvudområde där studenten har sin kandidatexamen, det vill säga något av huvudområdena pedagogik, psykologi eller sociologi. Vid annat huvudområde än det som utgör kandidatexamen görs en särskild bedömning av institutionen som ger huvudområdet.

Fördjupning i pedagogik
Vetenskapsteori, 7,5 hp
Metod, design och analys, 7,5 hp
Examensarbete i pedagogik för masterexamen, 30 hp
Valbara kurser inom huvudområdet om 15 hp

Fördjupning i psykologi
Tillämpad enkätmetodik, 7,5 hp
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet, 7,5 hp
Psykologiska och organisatoriska perspektiv på arbete, stress och hälsa, 7,5 hp
Statistik I, 7,5 hp
Självständigt arbete i psykologi för masterexamen, 30 hp

Fördjupning i sociologi
Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp
Modern sociologisk teori, 7,5 hp 
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1, 7,5 hp
eller
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2, 7,5 hp
Kvalitativ samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Valbara kurser inom huvudområdet på minst 15 hp
Masteruppsats i sociologi, 30 hp

 

Kursordning vid heltidsstudier:

 

 Period 1 och 2

 Period 3 och 4


  Termin ett

Introduktion 15 hp

 Arbetslivets juridik II 7,5 hp

 Sociologiska persp på org o led 7,5


  Termin två

 Personnel economics 7,5 hp

 Organisation pedagogics 7,5 hp

 Urval i organisationer 7,5 hp

 Psychological leadership 7,5 hp

  Termin tre

Studier i huvudämnet 30 hp

  Termin fyra

Masteruppsats i huvudämnet 30 hp

 

Kursordning vid halvtidsstudier:

 

Period 1 och 2

Period 3 och 4

  Termin ett

Introduktion 15 hp

  Termin två

 Personnel economics 7,5 hp

 Organisation pedagogics 7,5 hp

  Termin tre

 Arbetslivets juridik II 7,5 hp

 Sociologiska persp på org o led 7,5

  Termin fyra

 Urval i organisationer 7,5 hp

 Psychological leadership 7,5 hp

  Termin fem

Studier i huvudämnet 15 hp

  Termin sex

Studier i huvudämnet 15 hp

  Termin sju

Masteruppsats i huvudämnet 15/30 hp

  Termin åtta

Masteruppsats i huvudämnet 15/30 hp