Inför termin 5 väljer du huvudämne.

Sociologi: Personal, arbete, organisation II (SOD200) - Termin5

Kursen ger fördjupade kunskaper om organisation och arbete och om de sociala processer som styr relationerna mellan individer och organisationer, samt kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoder och förmåga att tillämpa dessa i forsknings- och utredningssammanhang.

Sociologi: Personal, arbete, organisation III (SOD300) - Termin 6

Kursen ger fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod. Kursen avslutande uppsatsarbete utvecklar förmågan att identifiera, utreda och analysera problem inom området personal, arbete och organisation.

Kursen ger behörighet att söka Masterprogram i sociologi (SSOCO) och Masterprogram i sociologisk samhällsanalys (SAMLO).