Från våra internationella utbyteskoordinatorer får du mer information, hjälp i ansökningsprocessen och stöd i att hitta lösningar som passar bäst. Kom ihåg: Du betalar ingen terminsavgift i värdlandet.

De terminer som vi rekommenderar att åka utomlands på är termin 4 och termin 5. För att åka utomlands behöver du först välja inriktning. Om du väljer att åka termin 4 behöver du kontakta utbyteskoordinatorn på den inriktning du planerar att välja – därmed behöver du göra inriktningsval redan under termin 2-3 (kontakta samordnarna för PAO-programmet, samordnare@pao.su.se). För termin 5 görs inriktningsvalet termin 4 – men du behöver kontakta utbyteskoordinatorn innan du gör ditt val. 

Det går att åka utomlands på i huvudsak två sätt inom programmet: 

Breddningsstudier:
Du läser en termin med kurser som du själv väljer och är intresserad av, du spetsar din kompetens i konkurrens med andra personalvetare, du kan fokusera på att öva på ett språk och lära känne en ny kultur och land. Kom ihåg: Du kan som PAO student direkt komma tillbaka efter utbytesstudierna, utan uppehåll i programmet! 
Detta alternativ är det som vi rekommenderar. Ersätter inte en specifik kurs men tillgodoräknas som en utlandstermin. 

Eventuellt tillgodoräknande av studier inom programmet:
De terminer som är möjliga inom programmet är termin 4 och 5. Termin 4 fokuserar på HR-kurser, företrädesvis både HRD (human resource development) och HRM (human resource management). Tänk på att för termin 5 varierar kurserna beroende på vilken inriktning du väljer och på utländska universitet kan kursutbudet variera från termin till termin vilket påverkar möjligheterna att få kurser tillgodoräknande. 

Nedan hittar du information och kontaktinformation till våra internationella utbyteskoordinator på våra tre inriktningar:

  • Studera utomlands - Institutionen för pedagogik och didaktik

  • Studera utomlands - Psykologiska institutionen

  • Studera utomlands - Sociologiska institutionen