Inför termin 5 väljer du huvudämne.

På denna sida hittar du information om sociologi som huvudämne.

Sociologi PAO II, 30 hp (Termin 5)

Kursen ger fördjupade kunskaper om organisation och arbete och om de sociala processer som styr relationerna mellan individer och organisationer, samt kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoder och förmåga att tillämpa dessa i forsknings- och utredningssammanhang.

Sociologi PAO II, 30 hp, på Sociologiska institutionens webbplats.

Sociologi PAO III, 30 hp (Termin 6)

Kursen ger fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod. Kursen avslutande uppsatsarbete utvecklar förmågan att identifiera, utreda och analysera problem inom området personal, arbete och organisation.

Sociologi PAO III i huvudämnet ger som del i grundexamen behörighet att söka masterutbildning i detta ämne.

Sociologi PAO III, 30 hp, på Sociologiska institutionens webbplats.