Så gör du för att erbjuda studenter att skriva uppsats på din arbetsplats

1. Det är viktigt att ditt forskningsämne har akademisk relevans. Läs igenom följande broschyr som Kunskapslotsen tagit fram med syfte att göra samverkan bättre:

2. Skriv en annons som du e-postar till oss, med tillräcklig information för att kunna publiceras på vår webb. Skicka din annons till ulrika.bennerstedt@edu.su.se.