Vi erbjuder en unik möjlighet till master/kandidatuppsats för HR-studenter som är intresserade av att bedriva banbrytande forskning om AI:s påverkan på HR-processer. Din uppsats kommer att tjäna som ett värdefullt bidrag både till akademisk kunskap och praktiska tillämpningar inom vår organisation.

Huvudansvar

  • Forskning och analys: Utföra djupgående forskning om den nuvarande situationen för AI inom HR-processer, inklusive rekrytering, talanghantering, medarbetarengagemang och mer.
  • Möjlighetsidentifiering: Identifiera och analysera de möjligheter som AI kan erbjuda HR-processer, såsom automatisering, prediktiv analys och förbättrad beslutsfattande.
  • Kritisk utvärdering: Bedöma de potentiella utmaningar och nackdelar som är förknippade med implementeringen av AI inom HR, såsom dataskydd, partiskhet och etiska överväganden.
  • Rekommendationer: Utveckla rekommendationer och strategier för att dra nytta av AI inom HR-processer samtidigt som potentiella negativa effekter hanteras.

Kvalifikationer

  • Inskriven i en master eller kandidat program inom HR-hantering eller en besläktad disciplin.
  • Starka forsknings- och analytiska färdigheter.
  • Ett starkt intresse för AI och dess tillämpningar inom HR.
  • Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter.
  • Förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning.
  • Entusiasm för att utforska både möjligheterna och utmaningarna med AI inom HR.

Ansökningsprocess

Om du är entusiastisk över möjligheten att fördjupa dig i AI och HR, vänligen skicka din ansökan, inklusive ett CV och ett personligt brev som förklarar ditt intresse och kvalifikationer för denna position. Se till att inkludera dina idéer om de potentiella positiva och negativa effekterna av AI inom HR-processer.

Vi ser fram emot att välkomna en begåvad och framtidsinriktad HR-student till vårt team. Tillsammans kan vi utforska de obegränsade möjligheterna med AI inom HR och driva positiva förändringar inom vår organisation och bortom.

För eventuella frågor eller för att skicka in din ansökan, vänligen kontakta: nour.mohamad@omexom.com

Gör oss sällskap i arbetet med att forma HR:s framtid med AI, en uppsats i taget!

För mer information och ansökan: Master/kandidatarbete - Utforska AI:s påverkan på HR-processer