Behörighet och anmälan

För antagning krävs särskild behörighet, vilket innebär att du utöver grundläggande behörighet ska ha kunskaper motsvarande:

  •  Matematik C eller Matematik 3b alt 3c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2

(Områdesbehörighet 4 eller A4 med undantag för Engelska B eller Engelska 6)

Betyget i vart och ett av dessa ämnen ska vara lägst Godkänd/3.

Antagning sker både till höst- och vårtermin. Ansökan gör du på www.antagning.se. Anmälningskod och ytterligare information hittar du i Stockholms universitets utbildningskatalog.

Registrering

Vid varje termins början ska du registrera dig vid den institution där du ska läsa. Studenter på termin 1 blir registrerade efter det obligatoriska uppropet. Registreringen till termin 2, 3 och Personalarbete på termin 4 görs online minastudier.su.se

Skulle du efter registreringen ändra dina planer och inte gå kursen du registrerat dig så ska du så snart som möjligt meddela studievägledaren (alternativt studentexpeditionen). Detta är i synnerhet viktigt på termin 1 eftersom tidiga avhopp av antagna studenter kan bereda plats för reserver. Någon annan kan få glädje av den plats du inte vill ha!

Tentamen

Anmäl dig genom minastudier.su.se  senast en vecka innan tentan. Om du inte hittar ditt tentamenstillfälle eller behöver tentera på äldre litteratur ska du kontakta studentexpeditionen vid den institution som delkursen ges. 

Viktigt att tänka på!

  • Under tentamen ska mobiltelefoner vara avstängda och förvaras i din jacka eller väska vilka skall hängas på anvisad plats, vanligtvis längs med tentamenslokalens sida. Om du saknar någonstans att förvara din mobiltelefon så lämna in den till skrivvakten. Att bära mobiltelefonen på sig under en salsskrivning kan anses som att ha tillgång till otillåtet hjälpmedel och kan leda till avstängning från undervisningen.
  • Ingen får lämna skrivsalen inom 30 minuter från skrivtidens början.
  • Ingen släpps in senare än 30 minuter efter skrivtidens början.
  • Du måste kunna legitimera dig med fotolegitimation.

Mer detaljerade regler finns i Stockholms universitets Regler för tentamensskrivning