Vilka ämnen kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan följande huvudämnen: pedagogik, psykologi och sociologi.

Urvalskriterier

Antalet platser per ämne är anpassat till antalet antagna vid studiestarten.

De studenter som är antagna till PAO vid Stockholms universitet och är inne på sin fjärde termin får välja i första hand. Studenter som beviljats byte av studieort och studenter som läser terminerna i en annan ordning får välja i andra hand.

Tröskelkrav - krav för att få gå vidare

Inför påbörjandet av ämnesfördjupningen på termin 5 och 6 ska Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 högskolepoäng vara helt klar.