Samordnare

För förfrågningar, mejla gärna samordnare@pao.su.se

Sociologiska institutionen

Lotta Stern, här hittar du kontaktinfo.

Institutionen för pedagogik och didaktik

Ulrika Bennerstedt

Camilla Thunborg, kontaktinfo här. 

Psykologiska institutionen

Erik Berntson, kontaktinfo här.