Preliminärt val av delkurs

Detta preliminära val syftar till att dels få en bild av intresset mellan case- och praktikkursen. Dels att de studenter som planerar att välja praktikvarianten av personalvetenskaplig integration tar kontakt med organisationer redan under hösten.

Att tänka på inför valet är att ”personalvetenskaplig integration med praktik” består av en sammanhängande praktikperiod motsvarande 40 arbetsdagar vid en arbetsplats inom ett HR-relevant område. Praktikperioden behöver därför vara inplanerad på andra halvan av terminen som är under period C+D mellan 22 mars och 3 juni. Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats som institutionen godkänner.

Under kursen ska studenter fördjupa sig i några centrala teman som de självständigt får utforska på praktikplatsen genom att självständigt söka relevanta teorier och aktuell forskning och kritiskt analysera dessa teman med hjälp av teorier och aktuell forskning samt presentera och diskutera analysen på den aktuella praktikplatsen. För studenten innebär detta att innehåll och teman från föregående delkurser på terminen samt nya teman knyts till och fördjupas i anknytning till praktiken, exempelvis via kontinuerliga avstämningsmöten med kursens handledare via zoom.

Kvinna som sitter på en bänkrad ler mot kameran. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

För studenter

Informationsutskick som gått ut till berörda studenter: 
Infoutskick PAO inför termin 4 VT22 (214 Kb)
Välkommen att kontakta oss vid frågor på: praktik@pao.su.se

Vid önskan om praktik är det denna blankett som ska fyllas i tillsammans med praktikplatsen - Praktikplats blankett (153 Kb) .

Intresseanmälningar för att ta emot praktikant

Vi tar gärna emot intresseanmälningar från företag, organisationer och stiftelser inom offentlig, privat och ideell sektor som bedömer sig kunna erbjuda praktikplatser med kvalificerade arbetsuppgifter för studenter inom programmet. Läs mer här. Välkommen att kontakta oss vid frågor och intresseanmälningar på: praktik@pao.su.se.
 

FAQ (Frågor och svar)

Får jag använda min nuvarande arbetsplats som praktikplats?
Det finns ingenting som hindrar att du gör praktik på din nuvarande arbetsplats, förutsatt att du inte tar emot lön. För att du ska kunna lära dig så mycket som möjligt under praktiken är det bra om du kan distansera dig till arbetsplatsen. På praktikplatsen ska du också ha en handledare som ska bidrar med information och som du kan diskutera olika uppgifter med under väg. Det kan ju innebära en risk att du är för involverad eller beroende av din arbetsplats så att du har svårt att distansera dig vilket kan påverka ditt lärande under kursen.

Hoppas att detta bidrar till dina fortsatta funderingar över hur du ska göra. Du har ju också möjlighet att välja kursen Personalvetenskaplig integration med case där du får fördjupa dig i viktiga HR relaterade problem och analysera dessa

Kan man sprida ut praktikens dagar över en längre period än 40 arbetsdagar?
Kursen heter Personalvetenskaplig integration med praktik, vilket innebär att du under kursen ska arbeta med olika fördjupningsuppgifter och reflektera över vad som händer under praktiken i relation till teori. Detta gör att det inte går att sprida ut praktiken över tid utan att den ska göras i realtid och kontinuerligt redovisas.

När pågår Personalvetenskaplig integration med praktik, eller Personalvetenskaplig integration med case på temin 4?
Delkursen ges under period C-D pågår (som i sin tur ingår i HR i teori och praktik), och beroende på om du läser dem på höst eller vårterminen så är det olika datum. Se gärna termin och periodsindelningen på Stockholms universitets hemsida.

Får man praktisera på annan ort?
Det finns ingenting som hindrar att studenterna gör praktik i annan stad. Vi kommer att hålla reflektionstillfällena digitalt men däremot är det viktigt att studenterna kommer till campus, det innebär i så fall en gång var tredje vecka. Det borde de ha möjlighet att göra tycker jag.

Hur ser undervisningen ut för praktikkursen?
I perioden som kursen pågår är det runt 40 dagars renodlad praktik. Förutom det ingår det 10 obligatoriska undervisningsdagar. Redovisningen och slutrapporten hamnar utanför denna 40-dagarsperioden. Preliminärt schema kommer att publiceras inom kort.