Frågor och svar om programmet

Läs mer och ansök här!

Utbildningen sträcker sig över sex terminer enligt tabellen nedan. Information om de olika kurserna, inklusive anvisningar och scheman, hittar du i menyn till vänster.

Termin 1

Termin 3

Termin 5

Beteendevetenskaplig kurs-PAO, 60 hp Personalvetenskap, 30 hp Termin II i valt huvudämne, 30 hp
Termin 2 Termin 4 Termin 6
Beteendevetenskaplig kurs, 60 hp, forts Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet 15 hp

Personalarbete, 15 hp
Termin III i valt huvudämne, 30 hp


Inför termin 5 och 6 väljer du huvudämne: pedagogik, psykologi eller sociologi. Antalet platser per ämne är anpassat till antalet antagna vid studiestarten.


Möjlighet till praktik efter studierna

Efter att ha slutfört studierna på PAO-programmet kan de studenter som vill öka sin praktiska kompetens söka kursen Personalvetenskaplig integration med praktik 15 hp. Kursen söks via antagning.se och ges en gång per år, på vårterminen.

Sök vårt masterprogram när du tagit din kandidatexamen!

Masterprogrammet i personal, arbete och organisation vänder sig till dig som söker fördjupad kompetens inom beteendevetenskap, arbetsrätt och personalekonomi. Kursen ges på hel- och halvfart med start på höstterminen och söks via antagning.se.