Sociologiska institutionen

LOTTA STERN, docent, universitetslektor. PAO-samordnare. Hennes intresseområden är nätverksteori, arbetsmarknads- och organisationssociologi. Hon arbetar för närvarande med ett projekt om arbetsmarknadens elit som studerar topplöntagare på den svenska arbetsmarknaden. Universitetsvägen 10 B, rum B928, tel: 08-16 4365, e-post: lotta.stern@sociology.su.se. Hemsida: http://su.avedas.com/converis/person/4221

Institutionen för pedagogik och didaktik

CAMILLA THUNBORG, universitetslektor, programansvarig för PAO. Frescativägen 54, rum 2422, tel: 08-16 3929, e-post: camilla.thunborg@edu.su.se. Hemsida:  http://su.avedas.com/converis/person/2951

Psykologiska institutionen

ERIK BERNTSSON, docent, universitetslektor, bitr. studierektor (PAO). Frescati Hagväg 14, rum 337, tel: 08-163683, e-post: erik.berntson@psychology.su.se. Hemsidor: http://w3.psychology.su.se/staff/ebn/http://su.avedas.com/converis/person/279