Masterprogrammet är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen, Sociologiska institutionen samt Juridiska institutionen och enheten för Arbetsmarknadskunskap (AKPA).

  • År 1 består av ett obligatoriskt basår som omfattar en tvärvetenskaplig introduktionskurs om 15 hp där institutionerna gemensamt utforskar området samt därpå följande kurser om 7,5 hp i juridik, 7,5 hp i pedagogik, 15 hp i psykologi samt 7,5 hp i sociologi och 7,5 hp personalekonomi.
  • År 2 läser studenterna fördjupning inom det huvudområde där studenten har sin kandidatexamen pedagogik, psykologi och sociologi.

Utbildningen utmynnar i masterexamen i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation.

 

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, eller motsvarande, innefattande ett examensarbete om 15 hp samt kurs i arbetsrätt 7,5 hp. Om student har examen i annat huvudområde än pedagogik, psykologi eller sociologi görs en särskild behörighetsbedömning. Engelska 6 och Svenska 3.

Ansökan

Programmet startar på höstterminen och ges på helfart eller halvfart.

Läs mer och ansök till programmet