Under den fjärde terminen på PAO-programmet ges kursen: HR i teori och praktik. Syftet med kursen är att studenterna ska integrera sina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter. Praktiktiden är 40 arbetsdagar på heltid och förlagd under andra halvan av terminen. Studieperioden innefattar också reflektions- och fördjupningsuppgifter. 

Praktikperiod HT23: 30/10 2023 – 14/1 2024
Praktikperiod VT24: 21/3 2024 – 6/2 2024

Annonsering av praktikplatser öppnar upp i mitten av terminen och stänger för nya annonser 10 september/10 januari varje termin. 

Så gör du för att ta emot en PAO-student som praktikant

 1. Läs igenom följande dokument, som sammanfattar de förväntningar vi har på en praktikplats: 
  Information till praktikplatser (125 Kb)
 2. Är du fortsatt intresserad av att erbjuda en plats, fyll i följande annons och maila till praktik@pao.su.se
  Praktikannons (6470 Kb)
 3. Vi granskar annonsen och återkommer om den uppfyller våra krav. 

 

Har du blivit kontaktad av en praktik-student?

 1. Läs igenom följande dokument, som sammanfattar de förväntningar vi har på en praktikplats:  Information till praktikplatser (125 Kb)
 2. Studenterna söker själva praktikplats och ni behöver ha fattat beslut, lämnat besked till praktikanten och fyllt i praktikplatsens godkännande senast den 15 januari för antagning till våren och 15 september för antagning till hösten. Se vidare:  Praktiköverenskommelse (2103 Kb)
 3. Praktikplatsen mejlar blanketten ifylld till praktik@pao.su.se

 4. Besked om godkännande/avslag lämnas senast 30 januari respektive 30 september beroende på om det är vår- eller hösttermin.

 

Foto: Shutterstock