I dessa märkliga tider kan det vara svårt att tänka framåt, på internationella erfarenheter under sin studietid. Men vi är hoppfulla inför framtiden, och vill passa på att påminna er om att det finns flera olika sorters mobilitet som du som student på PAO programmet kan göra. 

I bifogad ppt finns information om:  

  • Utbytesstudier VT21 via Institutionen för pedagogik och didaktik eller Psykologiska institutionen; vilka universitet du kan åka till, behörighetskrav, samt hur och när du ansöker  
  • Information om Minor Field Studies (MFS); innebär att göra en fältstudie i samband med examensarbetet, men som behöver ansökas om senast terminen innan 
  • Erasmus+ praktik; hur du går tillväga för att kunna genomföra en betald praktik minst 2 månader under sommaren eller efter programmet

PAO - utbytesstudier för dig som väljer psykologi eller pedagogik som inriktning (1227 Kb)

Drop-in tider på Zoom

Känns detta intressant? Välkommen på drop-in tider på Zoom följande dagar och tider för att ställa alla frågor och funderingar du har: 

Vi kommer även att ha ett informationsmöte i september innan sista ansökningsdagen, men läs gärna på redan nu om dina möjligheter!