Välkommen som student hos oss! Här hittar du viktig information till dig som är student vid PAO-programmet vid Stockholms universitet.

Behörighet och anmälan

För antagning krävs särskild behörighet, vilket innebär att du utöver grundläggande behörighet ska ha kunskaper motsvarande:

  •  Matematik C eller Matematik 3b alt 3c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2

(Områdesbehörighet 4 eller A4 med undantag för Engelska B eller Engelska 6)

Betyget i vart och ett av dessa ämnen ska vara lägst Godkänd/3.

Antagning sker både till höst- och vårtermin. Ansökan gör du på www.antagning.se. Ytterligare information hittar du i Stockholms universitets utbildningskatalog.

Upprop - tacka ja till din plats (nya studenter)

Som ny student gäller det att du tar din plats i anspråk om du är antagen till programmet. Detta gör du genom att delta på ett upprop.

På grund av den rådande situationen med Covid-19 kommer uppropet VT21 vara digitalt istället för fysiskt. Genom att närvara på det digitala uppropet som hålls måndagen 11 januari klockan 15:00 via Zoom tar du din plats i anspråk. Om du inte deltar går din plats till annan sökande. Mer information inklusive länk till det digitala uppropet skickas ut i ett välkomstmail i samband med andra antagningsbeskedet 21 december 2020. Efter det obligatoriska uppropet blir du registrerad på programmet.

Inför det digitala uppropet är det viktigt att du har en fungerande mikrofon samt stabil internetuppkoppling. Läs gärna mer om Zoom under rubriken "E-mötestjänsten Zoom".

Reservantagning: Om det finns platser kvar efter ordinarie upprop 11 januari kommer reserver att kallas till ett digitalt reservupprop som hålls 14 januari kl 15:00. I det fall reserver kallas sker detta på mail med information inför reservuppropet.

Registrering (för studenter inom programmet)

Vid varje termins början ska du registrera dig på de kurser som du ska läsa under kommande termin. För studenter som redan läser programmet är webbregistreringen VT21 öppen 4-11 januari. Du webbregistrerar dig på: Ladok för studenter.

Undantag från ovanstående registreringstid: Juridiska institutionen har registrering 11-15 januari.
Telefontider under registreringsveckan: 
Måndag den 11/1 – Torsdag den 14/1 kl. 10:00-11:30 och 12:30-15:00
Fredag den 15/1 kl. 10:00-12:00

 

Tentamen

Anmäl dig genom Ladok för studenter senast en vecka innan tentan. Om du inte hittar ditt tentamenstillfälle eller behöver tentera på äldre litteratur ska du kontakta studieadminisn vid den institution som delkursen ges. 

Viktigt att tänka på!

  • Under tentamen ska mobiltelefoner vara avstängda och förvaras i din jacka eller väska vilka skall hängas på anvisad plats, vanligtvis längs med tentamenslokalens sida. Om du saknar någonstans att förvara din mobiltelefon så lämna in den till skrivvakten. Att bära mobiltelefonen på sig under en salsskrivning kan anses som att ha tillgång till otillåtet hjälpmedel och kan leda till avstängning från undervisningen.
  • Ingen får lämna skrivsalen inom 30 minuter från skrivtidens början.
  • Ingen släpps in senare än 30 minuter efter skrivtidens början.
  • Du måste kunna legitimera dig med fotolegitimation.

Mer detaljerade regler finns i Stockholms universitets Regler för tentamensskrivning