Upprop och registrering för studenter på PAO-programmet

För nyantagna till programmet kommer uppropet vara digitalt. Genom att närvara på det digitala uppropet som hålls måndagen 24 augusti klockan 15.00 via Zoom tar du din plats i anspråk. Om du inte deltar så kommer du att förlora din plats. Mer information finns i ditt välkomstbrev.

OBS! Eftersom vi har fyllt alla platser inom programmet i samband med ordinarie upprop kommer vi inte att kalla några reserver inför terminsstart HT20. Tilltänkt digitalt reservupprop torsdagen 28 augusti är således inställt.

För studenter redan inom programmet

Registrering på termin 2, termin 3 och på kursen Personalarbete på termin 4 (Sociologiska institutionen) gör du på mellan den 10-23 augusti via webbtjänsten Ladok för studenter.

Registrering på den inledande kursen, termin 4 Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet 15hp (Juridiska instituionen), sker via webbtjänsten Ladok för studenter 10-17 augusti.

Foto: Niklas Björling

Registreringstider för termin 5-6:

Institutionen för pedagogik och didaktik
Registrering sker 10-17 augusti via Ladok för studenter.

Psykologiska institutionen
Registrering sker 17-23 augusti via Ladok för studenter.

Sociologiska institutionen
Registrering sker 10-23 augusti via Ladok för studenter.

 

Höstterminen 2020 börjar måndag den 31 augusti 2020 och slutar den 17 januari 2021.