Sociologiska institutionens studievägledning

Sociologiska institutionen är belägen på plan 9 i B-huset, Södra husen i Frescati.

Studievägledare för PAO-programmet är Maria Lind, rum B982, tel: 08-16 31 90, e-post: studievagledare(a)sociology.su.se.

Klicka här för mer information om telefon och besökstider


Institutionen för pedagogik och didaktiks studievägledning

Institutionen för pedagogik och didaktik har flera studievägledare men den som huvudsakligen har hand om PAO-studenter är Malin Gustafsson, malin.gustafsson@edu.su.se, tel: 08-16 37 40, rum 1422, plan 4, Frescativägen 54 ( bakom Naturhistoriska riksmuseet).

Klicka här för mer info om Institutionen för pedagogik och didaktiks studievägledning
 

Psykologiska institutionens studievägledning

Studievägledare är Sebastian Andersson, e-post: studievagledning@psychology.su.se, tel: 08-16 33 18, rum C216, Frescati Hagväg 8, plan 2.

Klicka här för mer info om Psykologiska institutionens studievägledning