Mentorskapsprojektet är ett samarbete mellan PAO, Jusek och Advantum kompetens. Projektet startades 2004 av studenter på PAO-programmet och drivs än idag av en styrelse bestående av studenter från termin 5 och 6.

Projektet är till för dig som studerar sista året på programmet och har sedan starten 2004 varit ett uppskattat projekt av såväl mentorer som adepter. Mentorn kan ofta hjälpa till att ge en praktisk anknytning till det du studerar under ditt sista år men även kring sådant som har ingått under tidigare terminer. Som adept väljer du själv ut en mentor som du sedan träffar cirka 10 gånger under ett år. För att utbytet ska få en så bra start som möjligt anordnar projektstyrelsen i samarbete med Jusek och Advantum, en gemensam kickoff med tillfälle att mingla med samtliga deltagare i projektet. Styrelsen har sedan under året även möjlighet att anordna förslagsvis en halvårsträff eller en avslutningsträff för att utvärdera projektet.

Bli adept

För att delta i projektet krävs att du läser sista året på PAO och är medlem i Jusek. Ett medlemskap kostar 100 kr och gäller hela studietiden. I början av varje termin anordnar projektstyrelsen en informationsträff för studerande på termin 4. Här ges all information om hur du anmäler dig och vad som kan vara bra att tänka på för att hitta din mentor. Vill du komma i kontakt med styrelsen tidigare än så finner du kontaktuppgifter nedan. När du anmäler dig till projektet har du även möjlighet att bli med i projektets styrelse. Styrelsen byts ut en gång per termin. Det är vi studenter som driver detta projekt och utan din medverkan är det inte möjligt. Kontakta gärna styrelse för mer information

Kontakta Mentorskapsprojektet

Har du frågor om projektet eller önskar komma i kontakt med projektstyrelsen? Hör då av dig till mentorskapsprojektet@sthlmup.se eller läs mer här.