1. Företagsekonomi för personalvetare (tidigare Industriell ekonomi), 6 hp

Läs mer om kursen här

2. Personalekonomi, 9 hp

Läs mer om kursen här

3. Löner, lönestruktur och lönebildning, 7,5 hp

Läs mer om kursen här

4. Personalarbete I: Professionella samtal, 7,5 hp

Läs mer om kursen här