Personalekonomiska redovisningar har i dagens kunskapsintensiva organisationer en viktig roll som beslutsunderlag på verksamhetens alla nivåer. För de ekonomiska och pedagogiska färdigheter som nu efterfrågas av personalvetare krävs goda ämneskunskaper i frågorna som ger möjlighet att bygga broar mellan olika ämnen. Betydelsebärande information om organisationens sätt att fungera, personalstyrkan och dess förmåga att bidra till god ekonomisk hushållning med resurserna är en viktig förutsättning för såväl växande organisationer som deras personal.

Kursen ges av Sociologiska institutionen. Den ges på halvfart, parallellt med  kursen Företagsekonomi för personalvetare.

All undervisning på Sociologiska institutionen ges på distans fram till och med 22 mars

Kursinformation

Lärare

Kursansvarig

Gitte Blomgren


Datum och tid för tentamen och omtentamina hittar du på Sociologiska institutionens hemsida > Tentamensinformation.