På vår praktikkurs får du under 50 arbetsdagar tillämpa och utveckla den teori du har lärt dig under grundutbildningen praktiskt.

Kursen är därför ett bra tillfälle att lära sig HR-arbete från grunden. Dina arbetsuppgifter under praktiken är oftast den typ av HR-arbete som man gör på en personalavdelning eller liknande.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats inför kursen. Ett tips är att regelbundet kolla vår hemsida. Där lägger vi upp erbjudanden om praktikplatser från arbetsgivare när de annonseras ut! Var ute i riktigt god tid och använd också alla kontakter du eventuellt har.

Sök praktikkursen senast 15 oktober

Linda Flygare.
Linda Flygare.

”Du får en verklig erfarenhet av yrkeslivet”

För tre år sedan gjorde Linda Flygare praktik på företaget Bravida via vår praktikkurs för PAO-studenter, Personalvetenskaplig integration och praktik, 15 hp. Idag jobbar hon som HR-specialist på samma företag, och är med och tar emot praktikanter från vår praktikkurs.

– Den främsta anledningen till att gå praktikkursen är att man får verklig erfarenhet. Under programmet är det ju mest teoretiskt. Även om man inte får jobb via praktiken, så får man en bredare uppfattning om vad man kan jobba med sedan, säger Linda Flygare.

Förutom att praktiken ger möjlighet att knyta kontakter med yrkeslivet, ger den alltså också en viktig bredare bas i jobbet – även utanför rekrytering och bemanning som är ett vanligt första jobb för personalvetare. Själv jobbade hon under sin praktik med företagets jämställdhets- och mångfaldsplan. Dessutom fick hon vara med på förhandlingar och möten och stötta HR-chefen i arbetet – en blandning av konkreta arbetsuppgifter och att hänga med och se vad som hände på företaget.

– Under studierna jobbade jag extra på ett rekryteringsföretag där jag också blev erbjuden jobb. Men jag tackade nej till det betalda jobbet för att göra praktiken, eftersom jag ville jobba mer brett med HR. För mig blev det mycket bättre än om jag hade tagit det första jobberbjudandet, säger Linda Flygare.

Läs mer om kursen här!