Kursen ges för första gången vårterminen 2022 inom ramen för Kandidatprogrammet i personal, arbete och organisation. Första halvan av terminen innehåller delkurserna ”Kritiska perspektiv på HR” och ”Professionella samtal”. Andra halvan av terminen väljer studenterna mellan kurserna ”Personalvetenskaplig integration med case, 15 hp” eller ”Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp”. Inför valet under vårtermin 2022 kommer studenterna redan under hösten 2021 göra ett preliminärt val.

Detta preliminära val syftar till att dels få en bild av intresset mellan case- och praktikkursen. Dels att de studenter som planerar att välja praktikvarianten av personalvetenskaplig integration tar kontakt med organisationer redan under hösten.
 

Kvinna som sitter på en bänkrad ler mot kameran. Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Att tänka på inför valet är att ”personalvetenskaplig integration med praktik” består av en sammanhängande praktikperiod motsvarande 40 arbetsdagar vid en arbetsplats inom ett HR-relevant område. Praktikperioden behöver därför vara inplanerad på andra halvan av terminen som börjar 22 mars. Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats som institutionen godkänner. Under kursen ska studenter fördjupa sig i några centrala teman som de självständigt får utforska på praktikplatsen genom att självständigt söka relevanta teorier och aktuell forskning och kritiskt analysera dessa teman med hjälp av teorier och aktuell forskning samt presentera och diskutera analysen på den aktuella praktikplatsen. För studenten innebär detta att innehåll och teman från föregående delkurser på terminen samt nya teman knyts till och fördjupas i anknytning till praktiken, exempelvis via kontinuerliga avstämningsmöten med kursens handledare via zoom.

För studenter

När informationen uppdateras här kommer vi informera er även via Athena. Välkommen att kontakta oss vid frågor på: praktik@pao.su.se

Intresseanmälningar för att ta emot praktikant

Vi tar gärna emot intresseanmälningar från företag, organisationer och stiftelser inom offentlig, privat och ideell sektor som bedömer sig kunna erbjuda praktikplatser med kvalificerade arbetsuppgifter för studenter inom programmet. Välkommen att kontakta oss vid frågor och intresseanmälningar på: praktik@pao.su.se.