Vad ingår i praktiken: 

  • Rekrytering av HR-konsulter i Norden samt förbättringar och ansvar över rekryteringsprocessen.
  • Ansvara för chatten vilket innebär att svara på frågor samt ge rådgivning till kund.
  • Ansvara för kundtelefonen och besvara frågor från kund.
  • Upprätthållaochförbättrap den interna HR-funktionen på Wndy genom att skriva personalpolicys  och riktlinjer samt att säkerställa att Wndy följer alla lagkrav.
  • Content creator för Wndy.se samt sociala medier;  samla information inom HR-specifika ämnen och skriva informativa artiklar samt kortare texter inom olika områden.
  • Skapa design, struktur och innehåll för nyhetsbrev till HR-konsulter.
  • Närvara vid rådgivningsmöte till kund samt delta i att lösa vissa specifika utmaningar för kunds räkning.
  • Ad hoc uppgifter baserat på praktikantens intressen

Länk till företaget: https://www.wndy.se/

Kontakta Marie Wikander, marie@wndy.se