Riksarkivet har en HR-enhet som arbetar brett med HR-frågor inom alla delar. Arbetet består av att både utveckla processer, styrning och stöd till chefer, men också att utgöra det praktiska stödet till chefer och i vissa delar till medarbetare. Vi samarbetar mycket med andra såsom de som ansvarar för verksamhetsstyrning och planering, kommunikation och ekonomi.

Vi har fått i uppdrag att utveckla "ett mer modernt HR-stöd", som bl.a. handlar om att gå från kontroll till tillit, att skapa förutsättningar för chefer att känna en ökad trygghet i sin roll som ledare etc. Vi är helt enkelt inne i en spännande utvecklingsresa där vi gärna skulle vilja få med oss en (eller två) nytänkande student/er med den senaste kunskapen inom HR-området. 

Kontakt

Petra Bergman, e-post: petra.bergman@riksarkivet.se

https://riksarkivet.se/