Som praktikant på HR Direkt kommer du få lära dig att handlägga anställningsavtal och övriga ändringar i anställningar som vi gör utifrån riktlinjer som ligger inom ramen för våra avtal och beslut. Du kommer främst arbeta i vårt personaladministrativa system Heroma där du lär dig systemet och hur du registrerar och uppdaterar utifrån de ärenden som kommer in via ärendehanteringssystem och telefon.

Du kommer även få möjlighet att lära dig vårt ärendehanteringssystem och handlägga ärenden där och på så sätt lära dig mer om den stora variation som finns inom HR-frågor. Vidare kommer du vara en del i vårt härliga gäng och få vara med och bidra där du har intresse. Målet är att du mot praktikens slut ska med stöd testa att sitta i vår telefonsupport och även där svara på frågor. 

Kontakt

Anna Westerborn, e-post: anna.westerborn@regionstockholm.se