FUF driver ett digitalt, internationellt nätverk med ca 50 unga, ideella fredsaktörer. Vi rekryterar nya deltagare en gång per år.

Arbetsuppgifter skulle omfatta att utforma regionsspecifika annonser (med stöd från deltagare i de olika världsregionerna), sprida ansökan, gå igenom ansökningar, samt kalla till intervju och genomföra internationella intervjuer - i samarbete med handledaren.

FUF har lång erfarenhet av att arbeta med engagerade unga och fokus på att kapacitetsstärka dem på sätt som främjar deras målsättning i arbetslivet. Vi jobbar efter learning-by-doing principen, vilket innebär att det finns stort utrymme att utvecklas i sin roll under praktiken.

https://fuf.se/

Kontakt

Maria Kalingas Ruin, e-post: maria.kalingas@fuf.se