Arbetsuppgifter för kommande praktikant kan variera beroende på studentens intresse och inriktning. Vi har bred kompetens i HR-teamet vilket möjliggör att studenten kan lära sig lite om mycket. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att följa med till butiker på HR-case (ej känsliga), stötta i strategi-frågor inom Employer Branding samt delta som hjälp-föreläsare på seminarier inom arbetsrätt, arbetsmiljö eller HR-processer. 

Kontakta Fanny Evensson: fanny.evensson1@coop.se